Právní poučení

Právní poučení

RHEA Group je tvořena společností RHEA System S.A. založenou podle belgického práva ve formě société anonyme, společností RHEA System B.V. založenou podle nizozemského práva, a společností RHEATECH Limited založenou podle práva Spojeného království. Sídlo společnosti RHEA System S.A. se nachází na adrese Avenue Einstein 8, 1300 Wavre, Belgie. Sídlo společnosti RHEA System B.V. se nachází na adrese Jonckerweg 18, 2201AZ, Noordwijk, Nizozemsko. Sídlo společnosti RHEATECH Limited se nachází na adrese G.21-25, Building R71, Rutherford Appleton Laboratory, Harwell, Oxford, Didcot OX11 0QX, Spojené království.

Autorské právo, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví

Skupina společností RHEA spolu se svými dceřinými a přidruženými společnostmi (dále jen „RHEA Group“) poskytuje informace a služby na svých webových stránkách za následujících podmínek. Přístupem na stránky a/nebo jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami.

Autorské právo ke všem informacím na těchto stránkách vlastní společnost RHEA Group, Avenue Einstein 8, 1300 Wavre, Belgie.

Materiály zveřejněné na těchto stránkách lze kopírovat nebo používat pouze pro nekomerční účely v rámci vaší organizace; jiné použití informací není povoleno. Na základě tohoto povolení musí všechny výtisky, kopie nebo reprodukce všech nebo jakékoli části informací obsažených na těchto stránkách obsahovat všechna oznámení o autorských právech a dalších vlastnických právech.

Uživatel nezískává žádná práva k informacím ani k jakémukoli výrobku, procesu, technologii nebo ochranné známce, které obsahují nebo popisují, a je výslovně zakázáno tyto informace upravovat nebo vytvářet odvozená díla bez výslovného písemného souhlasu společnosti RHEA Group.

Používání nebo předávání všech nebo jakékoli části informací obsažených na těchto stránkách v rozporu s platnými belgickými nebo mezinárodními právními předpisy je tímto výslovně zakázáno.

Dále upozorňujeme, že některé názvy jsou chráněny ochrannými známkami, které jsou majetkem společnosti RHEA Group nebo jiných třetích stran, a to bez ohledu na to, zda je v tomto ohledu uvedena konkrétní zmínka.

Odmítnutí odpovědnosti

Materiály na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter a nelze se na ně spoléhat ani je používat jako základ pro uzavírání jakýchkoli transakcí. Veškeré informace a jejich části uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“, bez jakýchkoli záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv duševního vlastnictví.

RHEA Group neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně přesnosti nebo úplnosti jakýchkoli materiálů a informací do nich začleněných a obsažených na těchto webových stránkách.

RHEA Group neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně toho, že přístup na tyto webové stránky bude nepřerušovaný a že tyto webové stránky (materiály a/nebo jakékoli informace na nich obsažené) budou bezpečné a bez virů nebo jiných škodlivých součástí.

Za použití materiálů (nebo jakýchkoli informací v nich obsažených), ať už celých nebo jejich částí, obsažených na těchto webových stránkách, nesete výhradní odpovědnost. RHEA Group odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli škody, mimo jiné za přímé, nepřímé, náhodné a/nebo následné škody vzniklé v důsledku přístupu na tyto webové stránky a používání materiálů na nich uvedených.