Výcvik kybernetické bezpečnosti

Poskytujeme jej s využitím našeho špičkového kybernetického cvičiště nové generace, takže se vaše týmy mohou učit ve stejném prostředí, které používají profesionálové při řešení kybernetických hrozeb a zvládání kybernetických útoků. Všechny kurzy jsou přizpůsobeny provoznímu prostředí vaší organizace.

  • Kybernetická bezpečnost pro programy a projekty
  • Kybernetické povědomí v praxi
  • První reakce na kybernetické hrozby
  • Aplikovaná reakce na incidenty a forenzní vyšetřování
  • Cvičení modrého/červeného týmu
  • Kurzy na míru

Podrobnosti kurzu

Prevence obtěžování

Výcvik na míru s přihlédnutím k vnitrostátním právním předpisům. Může být poskytnut jako proaktivní opatření nebo jako součást disciplinárního řízení.

Povědomí o bezpečnosti

Ujistěte se, že vaše týmy jsou plně obeznámeny s bezpečnostními požadavky a opatřeními zavedenými ve vaší organizaci, abyste podpořili svou bezpečnostní pozici.

Utajované informace

Náš kurz o „Utajování, ochraně, přepravě a ničení utajovaných informací“ je nezbytný pro každou organizaci, která vlastní nebo sdílí utajovaná data a materiály.

Výcvik na míru

Vytvořen ve spolupráci s vámi, od návrhu obsahu až po jeho vývoj a dodání, s ohledem na vaše potřeby, jako jsou kritické aplikace, provozní technologie a bezpečnost průmyslových systémů.

Jak můžeme pomoci?

Vyberte si některý z našich kurzů bezpečnostního výcviku nebo nás kontaktujte a proberte s námi možnosti výcviku na míru.

Kontaktujte nás