Kybernetické povědomí v praxi

Kurz zvyšování povědomí o kybernetických rizicích přizpůsobený vašemu provoznímu prostředí. Poskytněte svému týmu praktické zkušenosti s řešením kybernetických rizik prostřednictvím výuky v reálném simulačním prostředí.

 • Nezbytné předpoklady – žádné
 • Trvání – 16 hodin ve 2 dnech
 • Limit pro účast – 20 osob

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je vhodný pro pracovníky na jakékoli úrovni, od vyššího managementu až po zaměstnance na nejnižší úrovni. Ideální tým pro školení je složen ze studentů s různými zkušenostmi, z různých úrovní rozhodovací hierarchie, kteří pracují na různých místech a/nebo v různých odděleních. Tyto rozmanité názory a zkušenosti podpoří diskusi o:

 • roli jednotlivce versus roli organizace,
 • současných bezpečnostních postupech a možnosti jejich zlepšení,
 • omezeních, s nimiž se musí vypořádat různé zúčastněné strany,
 • tom, jak ovlivňují informační bezpečnost činností vaší organizace.

Co se účastníci naučí

 • Jak aktivně přispět k ochraně bezpečnosti vaší organizace.
 • Jak identifikovat a řešit typické bezpečnostní hrozby prostřednictvím praktického přístupu k aktivnímu řešení těchto situací v emulovaném prostředí.

U každého scénáře bude uveden odkaz na odpovídající části normy ISO/IEC 27001, jakož i na bezpečnostní předpisy a směrnice vaší organizace.

Kontaktujte nás

První reakce na kybernetické hrozby

Zjistěte, jak identifikovat potenciální kybernetické incidenty a jak se podílet na jejich řešení.

 • Předpoklady – Účastníci by měli mít dobré znalosti konfigurace systému Windows, síťových protokolů a základních příkazů Linuxu.
 • Trvání – 24 hodin v 3 dnech
 • Limit pro účast – 20 osob

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro technicky zaměřené pracovníky z různých oborů, kteří se nemusí nutně zabývat správou systémů; například pro členy technických vývojových týmů, vývojáře softwaru, systémové inženýry, správce systémů, operátory systémů a vedoucí provozu.

Co se účastníci naučí

 • Řízení a forenzní analýza incidentů.
 • Metody, jak co nejdříve odhalit a rozpoznat události, které mohou indikovat incident kybernetického útoku.
 • Vhodné reakce na případný incident, které zabrání zničení důkazů, jež mohou být důležité pro budoucí forenzní analýzu.

Kontaktujte nás

Aplikované školení v oblasti forenzního vyšetřování incidentů

Naučte se hloubkově analyzovat incidenty a navrhnout opatření, která by podobným událostem v budoucnu zabránila.

 • Předpoklady – Účastníci by měli mít dobré znalosti konfigurace systému Windows, síťových protokolů a základních příkazů Linuxu.
 • Trvání – 40 hodin v 5 dnech
 • Limit pro účast – 20 osob

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen především lidem pracujícím ve funkcích systémové podpory nebo podpory aplikací, kteří mohou být povoláni v případě podezření na incident. V tomto kurzu si osvojíte dovednosti potřebné k rychlé identifikaci kybernetického incidentu a k odpovídající reakci. Také se naučíte správně připravit na forenzní analýzu.

Co se účastníci naučí

 • Hluboké porozumění konceptům souvisejícím s řízením a forenzní analýzou kybernetických incidentů, aby bylo možné přispět k podrobné analýze kybernetického incidentu.
 • Schopnost vyhodnotit škody, definovat indikátory ohrožení nebo navrhnout systémová/softwarová opatření, která by podobným událostem zabránila.

Kontaktujte nás

Kybernetická bezpečnost pro programy a projekty

Zvládněte postupy řízení rizik a bezpečnostní kontroly, které je třeba uplatňovat od počátečních fází realizace projektu.

 • Předpoklady – Účastníci by měli mít základní znalosti o procesech projektového řízení a hodnocení rizik v rámci projektu. Užitečná je také znalost koncepce životního cyklu vývoje a realizace projektu.
 • Trvání – 16 hodin v 2 dnech
 • Limit pro účast – 20 osob

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro plánovače programů a projektů. Zaměřuje se na potřebu zohlednit bezpečnostní požadavky již v počátečních fázích návrhu a na to, jak mohou integrované a cílené bezpečnostní kontroly vést k vhodně zabezpečenému a odolnému výsledku při daných nákladech. Studenti budou mít příležitost seznámit se s tím, jak je tato metodika implementována, a s výhodami přístupu „bezpečnost již od fáze návrhu“ využívajícího účinné nástroje.

Co se účastníci naučí

 • Porozumět výhodám přístupu založeného na bezpečnosti již v počátečních fázích návrhu.
 • Nejlepší postupy řízení rizik a výběr vhodných bezpečnostních opatření ke zmírnění rizik podle potřeb konkrétních programů nebo projektů.

Kontaktujte nás

Kybernetické cvičení modrého/červeného týmu

Naučte se bránit svou organizaci před útoky v reálném čase v bezpečném virtuálním prostředí.

 • Předpoklady – Účastníci by měli mít dobré znalosti v oblasti detekce narušení, reakce na incidenty a forenzních konceptů. Požaduje se také praktická zkušenost se systémy Windows a Linux na středně pokročilé úrovni.
 • Trvání – 40 hodin v 5 dnech
 • Limit pro účast – 8 osob

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro technické pracovníky, kteří chtějí zdokonalit své schopnosti při řešení incidentů tím, že si procvičí své dovednosti a organizační postupy při událostech probíhajících v reálném čase. Nabízí realistické zkušenosti s reakcí na incidenty a forenzním vyšetřováním pomocí útoků v reálném čase v pokročilém emulačním prostředí kybernetického cvičiště nové generace od společnosti RHEA, které pomáhá připravit studenty na skutečné události.

Co se účastníci naučí

 • Bránit svou síť pod tlakem načasování reakce.
 • Útoky jsou prováděny v reálném čase a je třeba jednat rychle. Použijte nástroje a postupy představené během prvního dne, abyste dosáhli účinné obrany a minimalizovali dopad útoku.
 • Praktické laboratoře a jednodenní testování scénáře vám pomohou připravit se na „velkou bitvu“. Jste připraveni?

Kontaktujte nás

Učte se od zkušených odborníků

Naše kurzy vedou odborníci na kybernetickou bezpečnost s mezinárodními zkušenostmi.

RHEA Group space icon

Navrženo pro ESA

Vytvořeno týmem, který navrhl učební plán pro projekt kybernetického cvičiště Evropské kosmické agentury.

Trénink v emulovaném reálném prostředí

Školíme pomocí naší pokročilé emulační platformy Cyber-Range (kybernetické cvičiště), která je přizpůsobena prostředí vaší organizace.

O našich kurzech

Každý kurz byl pečlivě navržen zkušenými odborníky na kybernetickou bezpečnost tak, aby vašim zaměstnancům umožnil řešit rostoucí kybernetická rizika, a to jak kybernetické útoky zvenčí, tak kybernetické hrozby uvnitř vaší organizace. Když si kurz objednáte, přizpůsobíme ho vaší organizaci, abyste viděli, jakým hrozbám čelíte, a přesně věděli, jak na ně reagovat.

Kde školíme

Naše kurzy pořádáme v našem specializovaném školicím středisku v Evropském středisku bezpečnosti vesmíru a vzdělávání (ESEC) Evropské kosmické agentury v belgickém Redu. Je navrženo tak, aby se do něj vešlo až 20 osob, přičemž každý účastník školení má své pracovní místo. Naše kurzy můžeme také pořádat kdekoli, kde je k dispozici vhodné vybavení pro všechny účastníky školení na jednom místě.

Od týmu, který navrhl učební plán pro agenturu ESA

Náš program výcviku kybernetické bezpečnosti využívá virtuální prostředí pro praktický výcvik, který jsme vyvinuli na základě zkušeností s kybernetickým cvičištěm Evropské kosmické agentury (ESA), přičemž kurzy vytvořil tým, který navrhl učební plán pro agenturu ESA. Nyní může vaše organizace využívat stejné pokročilé školící prostředí a zkušenosti našich odborníků na kybernetickou bezpečnost.

Zvyšte svou odolnost v oblasti kybernetické bezpečnosti

Kontaktujte nás a dozvíte se více o našich školeních v oblasti kybernetické bezpečnosti a o tom, jak vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás