Plánování kontinuity podnikání

Vše, co potřebujete k přípravě, reakci a obnově po havárii, která ovlivní váš běžný provoz a poskytování základních služeb vašim klientům. Pomáháme vám:

  • Připravit si komplexní plán s podrobným popisem kroků, které je třeba podniknout před událostí, během ní a po ní, abyste zachovali finanční životaschopnost své organizace.
  • Proškolit vedení a zaměstnance, aby věděli, jak se plánem řídit.

Plánování obnovy po havárii

Plány obnovy po havárii poskytují návod, jak reagovat po události, a podrobně popisují postupy pro zajištění bezpečnosti a obnovení kritických pracovníků, míst a provozních postupů.

Naše komplexní plány obnovy po havárii jsou plně přizpůsobeny vaší organizaci.

Komplexní bezpečnostní plánování

Podporujeme vaši organizaci, aby byla připravena na jakoukoli událost, a poskytujeme bezpečnostní služby na nejvyšší úrovni dodržování předpisů a efektivity.

  • Plánování kontinuity podnikání
  • Plány obnovy po havárii
  • Řešení mimořádných událostí
  • Havarijní a evakuační plánování pro pracoviště
  • Operační plánování.

Jak můžeme pomoci?

Naši odborníci na řízení a plánování bezpečnosti vám pomohou připravit se na všechny možné situace.

Kontaktujte nás