Posouzení hrozeb a rizik (TRA)

Naši kvalifikovaní analytici TRA dokáží pomocí rozhovorů, manuálních nástrojů a automatizovaných procesů identifikovat hrozby, rizika a zranitelnosti vašich informací, programů, systémů, služeb a/nebo fyzických prostor.

  • Podrobné zprávy upozorňují na to, jak a kde snížit nebo přijmout rizika
  • Získejte přístup k odborné podpoře při zavádění požadovaných bezpečnostních změn.

Strategické plánování

Strategické bezpečnostní plánování včetně resortního bezpečnostního plánu (DSP), který je plně v souladu se státními/komerčními požadavky:

  • Integrovaný pohled na bezpečnostní požadavky organizace
  • Identifikace bezpečnostních hrozeb, rizik a zranitelných míst za účelem stanovení vhodného souboru kontrolních cílů
  • Minimální/dodatečné kontroly k dosažení přijatelné úrovně zbytkového rizika
  • Strategie, cíle, priority a časové plány pro zlepšení vaší bezpečnosti.

Strategické audity

Pochopte svou pozici v oblasti firemní bezpečnosti prostřednictvím neutrálního strategického auditu, který provedou naši zkušení bezpečnostní experti.

Přehledy bezpečnostních návrhů

Zajistěte, aby všechny bezpečnostní požadavky zjištěné během posouzení rizik a auditů byly řešeny pomocí jasného a komplexního bezpečnostního návrhu (SDB).

Koncepce provozu

Podpořte zavedení programů kybernetické a fyzické bezpečnosti pomocí dokumentu koncepce provozu (COO, CONOPS) pro všechny příslušné zúčastněné strany.

Pomůžeme vám řídit riziko

Zeptejte se nás na hodnocení, audity, návrhy zabezpečení a koncepce provozu.

Kontaktujte nás