Služby dat velkého objemu a analytik

Vytvářejte a aktualizujte
Ukládejte a archivujte
Používejte a rozhodujte
Zabezpečte a respektujte soukromí

RHEA Group data analytics icon

Správa dat

Poskytujeme služby a řešení pro správu velkých objemů dat.

RHEA Group digital engineering icon

Návrh softwaru založený na datech

Vytváříme softwarová řešení na míru pro informované rozhodování.

Správa dat

Vzhledem k tomu, že prostředky se stávají nehmotnými, je pro organizace nezbytná důkladná strategie správy dat. Strategie správy dat vám umožní zabývat se činnostmi uživatelů a správců, vyhodnotit schopnosti technologií pro správu dat a posoudit regulatorní požadavky. Umožňuje také vyhodnotit potřebu organizace získat z dat hodnotu a zároveň zajistit, aby se tak dělo bezpečně s ohledem na soukromí a právní předpisy.

Návrh softwaru založený na datech

Vaše organizace je jedinečná a stejně tak i data, která vytváříte. Pomáháme vám překlenout mezeru mezi nástroji pro správu dat, které jsou dnes na trhu k dispozici, a vašimi jedinečnými požadavky. Dodáváme software pro správu dat na míru, který je vhodný pro snížení počtu manuálních chyb a posílení automatizovaného chování pro informovanější rozhodování.

Převod 60 let satelitních dat na použitelné datové soubory

Naši odborníci pracují na rozsáhlých programech, které převádějí data shromážděná ze satelitů za uplynulých 60 let na datové soubory přístupné výzkumníkům, vědcům a podnikům. Máme bohaté odborné znalosti o využití velkých dat a analytik k podpoře rozhodnutí založených na datech.

Služba pro zmírnění následků sucha a povodní

DFMS Logo

Náš projekt DFMS (Služba pro zmírnění následků sucha a povodní) poskytuje soubor informačních produktů, které umožní rozhodovacím orgánům v Ugandě zmírnit dopady sucha a povodní a přijímat informovanější rozhodnutí v oblasti zemědělství, životního prostředí a vodního hospodářství.

Zjistit více

Správa dat

Archiver Logo

Podporujeme první fázi projektu ARCHIVER (Archivace a konzervace pro výzkumná prostředí) – hybridní komplexní archivační a konzervační služby, která má řešit inovační výzvy evropských výzkumných komunit. Přečtěte si příběh o projektu ARCHIVER.

Naši zaměstnanci se také podílejí na vývoji, údržbě a podpoře archivů Rosetta, čímž umožňují dlouhodobý přístup k datům a podporují vědecké objevy. Přečtěte si případovou studii o archivech Rosetta.

Promluvte si s našimi experty

Jak můžeme podpořit vaše projekty v oblasti dat velkého objemu a analytik?

Kontaktujte nás