MBSE – budoucnost systémového inženýrství

Systémové inženýrství usnadňuje definování, design, budování a ověření jakéhokoliv systému v rámci celého životního cyklu, v různých oblastech a v celém dodavatelském řetězci. Nahrazení přístupu zaměřeného na dokumenty systémovým inženýrstvím založeným na modelech (MBSE) vám umožní využívat další přínosné funkce.

Naši odborníci pomohou vaší organizaci s počátečním hodnocením MBSE a dále ve všech fázích implementace a aplikace.

Ptejte se nás na MBSE

Proč MBSE?

Typický inženýrský projekt může zahrnovat stovky zúčastněných stran po dobu mnoha měsíců, někdy i let, přičemž každá z nich vytvoří bezpočet dokumentů, které si mohou vyžádat několik revizí. V rámci systémového inženýrství založeného na modelech (MBSE) jsou tyto dokumenty nahrazeny digitálními modely, čímž se dosáhne těchto výhod:

  • digitální kontinuita – celoživotní přístup ke všem datům bez nutnosti kopírovat data mezi dokumenty;
  • zjednodušení postupů;
  • vyšší produktivita a efektivnost;
  • větší transparentnost při výběru návrhů;
  • lepší komunikace mezi zúčastněnými stranami v rámci společností i mezi nimi.
Male and female engineers working on display screen
RHEA Group COMET packaging software boxes

Implementujte MBSE po svém

MBSE vám umožní použít nejvhodnější nástroje a jazyky pro jednotlivé úkoly v každém kroku procesu, jako jsou Capella a SysML, a zároveň se postará o veškeré potřebné překlady mezi nimi. Každý projekt je jiný, takže ve spolupráci s našimi týmy nastavíte to, co potřebujete pro výměnu dat mezi nástroji a zúčastněnými stranami. Jedná se mimo jiné o vytváření specializovaných nástrojů podle potřeby, jako je například náš nástroj pro spolupráci s otevřeným zdrojovým kódem COMET™ , určený pro rané fáze komplexních inženýrských projektů.

Udržování aktuálního stavu modelů zajistí přístup všech zúčastněných stran k nejnovějším informacím. Tento přístup však zároveň můžete omezit, a tím zaručit bezpečnost svých dat a duševního vlastnictví.

MBSE pro vesmír

Naši odborníci disponují rozsáhlými zkušenostmi s koncepcí MBSE ve vesmírném sektoru včetně projektů pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA):

  • MARVL – projekt ověřování požadavků na základě modelů během životního cyklu (Model-Based Requirements Verification Lifecycle): zahrnoval vývoj softwarového nástroje Common Information Platform (CIP) na podporu výměny informací o požadavcích, designu a ověřování (dokončený)
  • Digital Engineering Hub Pathfinder – vývoj centra MBSE pro rané fáze vesmírných digitálních inženýrských projektů na základě nástroje COMET™ (běží)
  • Centrum MBSE – vývoj virtualizovaného centrálního rozbočovače pro rychlejší design a realizaci vesmírných projektů, založený na CIP, který zajišťuje sémantickou interoperabilitu mezi více zúčastněnými stranami a jejich nástroji (od října 2021)

Souběžný design

Naše služby souběžného designu poskytují MBSE s možností spolupráce v raných fázích multidisciplinárních projektů. Složité systémy, jako jsou kosmické lodě, plavidla a továrny, vyžadují spolupráci mnoha zúčastněných stran a schopnost sdílet a vyměňovat si inženýrské modely a data. Náš přístup pomáhá šetřit peníze, zkrátit časové harmonogramy a zajistit lepší výsledky pro zákazníky a koncové uživatele.

Dlouhodobě úzce spolupracujeme s agenturou ESA v oblasti souběžného inženýrství vesmírných projektů a své zkušenosti jsme uplatnili v dalších rozmanitých projektech včetně obranných systémů, návrhů továren a luxusních jacht.

Zjistit více

Promluvte si s expertem na digitální inženýrství

Kontaktujte nás a zjistěte, jak by MBSE mohlo být užitečné pro váš podnik a jak by vám naši odborníci mohli pomoci v jednotlivých fázích.

Kontaktujte nás