Risicobeheer

Onze experts kunnen u vertellen hoe en waar u risico’s kunt toelaten of moet terugdringen en hoe u de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw assets kunt vergroten:

  • Beoordelen van dreigingen en risico’s
  • Strategische audits en planning
  • Beveiligingsrichtlijnen voor het ontwerp
  • Operationele concepten.

Meer info

Opleiding in beveiliging

We geven opleidingen over cybersecurity, de veiligheid van het personeel en de veiligheid van gebouwen onder leiding van ervaren experts. We bieden volgende opleidingen aan:

  • beheer van cybersecurity, sensibilisatie over cyberveiligheid, de eerste interveniënt, forensisch onderzoek en een simulatie waarbij het blauwe en rode team het tegen elkaar opnemen
  • Preventie van intimidatie
  • Classificatie, beveiliging, overdracht en vernietiging van geclassificeerde informatie.

Meer info

Organisatorische voorbereiding

Uw organisatie moet meteen een antwoord kunnen bieden op beveiligingsincidenten en moet over plannen beschikken om de normale activiteiten snel te kunnen hernemen. Onze experts kunnen u helpen bij het opstellen van gedetailleerde en doeltreffende plannen in geval van noodsituaties en rampen.

  • Continuïteit van de activiteiten, herneming na een ramp en operationele planning
  • Beheer van noodsituaties

Meer info

Beveiligingsbeleid

Hoe goed wordt uw beveiliging beheerd en gecontroleerd? Worden uw resources op verantwoorde wijze gebruikt?

We kunnen de doeltreffendheid van uw beveiligingsprogramma’s en -beleid analyseren, en verbeteren of er nieuwe ontwikkelen om uw governance in beveiliging te ondersteunen.

Meer info

Spreek met onze experts

Wij kunnen u helpen bij ieder aspect van het beheer van uw beveiliging.

Neem contact op