Continuïteitsplan

Alles wat u nodig heeft om u voor te bereiden op, te reageren op of te herstellen van een ramp die een impact had op uw normale activiteiten en de essentiële dienstverlening aan uw klanten. We helpen u:

  • Bij het uitwerken van een uitgebreid plan waarin alle stappen staan die voor, tijdens en na een gebeurtenis ondernomen moeten worden om het financiële voortbestaan van uw organisatie veilig te stellen.
  • Bij het opleiden van uw medewerkers zodat iedereen weet wat ze moeten doen om het plan te volgen.

Herstelplan

Het herstelplan vormt een leidraad en vertelt u wat u na een bepaalde gebeurtenis moet doen om de veiligheid en inzet van kritiek personeel en kritieke locaties en operationele procedures te verzekeren.

Onze gedetailleerde herstelplannen zijn volledig op maat van uw organisatie.

Volledige beveiligingsplannen

We bereiden uw organisatie voor op mogelijke problemen en leveren beveiligingsdiensten die voldoen aan de hoogste normen van compliance en efficiency.

  • Continuïteitsplan
  • Herstelplan
  • Beheer van noodsituaties
  • Evacuatieplan
  • Operationele planning

Hoe kunnen we u helpen?

Onze experts in beveiligingsbeheer en planning kunnen u helpen bij de voorbereiding op mogelijke problemen.

Neem contact op