Dreigings- en risicoanalyses (DRA)

Onze ervaren DRA-analisten identificeren dreigingen, risico’s en kwetsbaarheden in uw informatie, programma’s, systemen, diensten en/of fysieke ruimten via interviews, tools en geautomatiseerde processen.

  • Gedetailleerde verslagen lichten toe hoe en waar risico’s toegelaten mogen of teruggedrongen moeten worden
  • Toegang tot steun door experts bij de implementatie van vereiste wijzigingen in de beveiliging.

Strategische planning

Hieronder valt het uitwerken van een beveiligingsplan dat volledig voldoet aan de eisen van het bedrijf en de overheid.

  • Totaalbeeld over de organisatorische vereisten inzake beveiliging
  • Identificatie van de dreigingen, risico’s en kwetsbaarheden om de juiste controledoeleinden te bepalen
  • Minimale en bijkomende controlemaatregelen om een aanvaardbaar restrisiconiveau te bereiken
  • Strategieën, doelstellingen, prioriteiten en tijdschema’s om uw beveiliging te verbeteren

Strategische audits

Bepaal het beveiligingsprofiel van uw organisatie door middel van een objectieve strategische audit uitgevoerd door onze ervaren beveiligingsexperts.

Beveiligingsrichtlijnen voor het ontwerp

Zorg ervoor dat alle beveiligingseisen geïdentificeerd tijdens de risicobeoordelingen en audits duidelijk en uitgebreid toegelicht worden in de beveiligingsrichtlijnen voor het ontwerp.

Operationele concepten

Stimuleer de implementatie van cyber- en fysieke beveiligingsprogramma’s door middel van operationele documenten voor alle betrokken partijen.

Wij kunnen helpen bij het beheer van de risico’s

Vraag naar onze beoordelingen, audits, beveiligingsrichtlijnen voor het ontwerp en operationele concepten.

Neem contact op