MBSE, de toekomst van systeemengineering

Systeemengineering vergemakkelijkt de definitie, het ontwerp, de bouw en de controle van elk systeem gedurende de gehele levenscyclus, in alle domeinen en in de volledige toeleveringsketen. Nu kunt u er nog meer voordelen uit halen door uw documentgerichte aanpak te vervangen door modelgebaseerde systeemengineering (MBSE).

Onze experts kunnen uw onderneming ondersteunen bij een eerste evaluatie van MBSE en daarna bij alle implementatie- en toepassingsfases.

Vraag ons naar MBSE

Waarom MBSE?

Bij een engineeringproject zijn doorgaans maanden- en soms jarenlang honderden belanghebbenden betrokken, die elk verschillende documenten creëren die meerdere keren moeten worden herzien. Door die documenten te vervangen door digitale modellen, biedt MBSE:

  • digitale continuïteit – levenslange toegang tot alle gegevens, zonder data tussen documenten te hoeven kopiëren
  • eenvoudigere processen
  • verhoogde productiviteit en efficiëntie
  • meer transparantie in ontwerpkeuzes
  • betere communicatie tussen de belanghebbenden in de bedrijven en tussen de bedrijven onderling
Male and female engineers working on display screen
RHEA Group COMET packaging software boxes

Implementeer MBSE op uw manier

Met MBSE kunt u in elk stadium de beste tools en talen gebruiken voor elke taak, zoals Capella en SysML, dankzij al de voorziene nodige vertalingen tussen deze tools en talen. Elk project is anders, daarom zetten onze teams samen met u op wat u nodig hebt om gegevens uit te wisselen tussen tools en stakeholders. En dat omvat indien nodig ook de bouw van dedicated tools, zoals COMET™ ons opensource-samenwerkingsinstrument voor de eerste fases van complexe engineeringprojecten.

Door uw modellen up-to-date te houden, kunt u ervoor zorgen dat alle betrokkenen toegang hebben tot de meest recente informatie. Tegelijkertijd kunt u eveneens de toegang beperken om de veiligheid van uw gegevens en intellectuele eigendom te waarborgen.

MBSE voor de ruimtevaart

Onze experts hebben ruime ervaring met MBSE in de ruimtevaartsector, zoals met projecten voor de European Space Agency (ESA):

  • MARVL – Model-Based Requirements Verification Lifecycle-project: omvatte de ontwikkeling van de software Common Information Platform (CIP) om de uitwisseling van informatie over vereisten, ontwerp en verificatie mogelijk te maken (voltooid)
  • Digital Engineering Hub Pathfinder – Ontwikkeling van een MBSE-hub voor de beginfases van digitale engineeringprojecten in de ruimtevaart op basis van COMET™ (lopende)
  • MBSE Hub – Ontwikkeling van een gevirtualiseerde centrale hub om het ontwerp en de uitvoering van ruimtevaartprojecten te stroomlijnen, voortbouwend op CIP om semantische interoperabiliteit te bieden tussen verschillende betrokkenen en hun instrumenten (vanaf oktober 2021).

Parallelle ontwikkeling

Onze parallelle ontwikkelingsdiensten bieden MBSE in samenwerkingsverband voor de beginfases van multidisciplinaire projecten. Voor complexe systemen zoals ruimtevaartuigen, schepen en fabrieken moeten verschillende partijen nauwgezet samenwerken en hun engineeringmodellen en gegevens met elkaar delen. Onze aanpak bespaart u tijd en geld en levert betere resultaten op voor zowel de klant als de eindgebruiker.

Wij werken al jarenlang nauw samen met de ESA aan parallelle engineering voor ruimtevaartprojecten, en hebben dit ook toegepast op heel wat andere projecten zoals beveiligingssystemen, fabrieken en luxejachten.

Meer lezen

Spreek met een engineering expert

Neem contact met ons op om te weten te komen welke voordelen MBSE uw onderneming kan bieden en hoe onze experts u in elke fase kunnen ondersteunen.

Contacteer ons