Juridische informatie

Juridische informatie

RHEA Group bestaat uit RHEA System nv, een bedrijf naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap, uit RHEA System B.V., een bedrijf naar Nederlands recht, en uit RHEATECH Limited, een bedrijf naar Brits recht. De maatschappelijke zetel van RHEA System nv is gevestigd in Avenue Einstein 8, 1300 Waver, België. De maatschappelijke zetel van RHEA System B.V. Is gevestigd in Jonckerweg 18, 2201AZ, Noordwijk, Nederland. De maatschappelijke zetel van RHEATECH Limited is gevestigd in G.21-25, Building R71, Rutherford Appleton Laboratory, Harwell, Oxford, Didcot OX11 0QX, United Kingdom.

Copyrights, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten

De bedrijvengroep van RHEA, alsook zijn filialen en dochterondernemingen (‘RHEA Group’), verlenen diensten en informatie op hun World Wide Web site(s) en dit onder de volgende algemene voorwaarden. Door toegang te nemen tot en/of deze Website te gebruiken geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

De copyrights op alle gegevens vermeld op deze website behoren toe aan RHEA Group, Avenue Einstein 8, 1300 Waver, België.

Content gepubliceerd op deze website mag enkel gekopieerd of gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden binnen uw organisatie. Elk ander gebruik van informatie is verboden. Rekening houdend met deze machtiging moeten alle afdrukken, kopieën of reproducties van de volledige of gedeeltelijke content op deze website alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen bevatten.

De gebruiker verwerft geen enkel recht op de gegevens of producten, processen, technologieën of handelsmerken die de website bevat of beschrijft, en het is uitdrukkelijk verboden om gegevens te wijzigen of afgeleide werken te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RHEA Group.

Het gebruik of de verspreiding van de volledige of gedeeltelijke informatie vermeld op deze website waarbij inbreuk wordt gepleegd op enige Belgische of internationale wetgeving wordt hierbij verboden.

Bovendien moet u weten dat sommige namen beschermd worden door handelsnamen die eigendom zijn van RHEA Group of andere derde partijen, waarbij dit al dan niet specifiek vermeld wordt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De content van deze website wordt uitsluitend verleend als algemene informatie en mag niet gebruikt worden als basis om transacties van eender welke aard uit te voeren. Alle gegevens en enig deel hiervan vermeld op de website worden als ‘AS IS’ verstrekt zonder enige, uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties van verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel of de eerbiediging van andere intellectuele eigendomsrechten.

RHEA Group verstrekt geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de content en gegevens vermeld op deze website.

In geen geval verklaart of garandeert RHEA Group dat deze website steeds beschikbaar is, dat deze website (de content en/of gegevens hierop vermeld) veilig is en vrij van virussen of andere schadelijke componenten.

Het volledige of gedeeltelijke gebruik van content (of enige informatie), vermeld op deze website, valt volledig onder uw verantwoordelijkheid. RHEA Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele en/of bijkomende schade die voortvloeit uit de toegang tot de website en het gebruik van de content ervan.