Hoge eisen voor corporate governance

De corporate governance van RHEA Group probeert een evenwicht te vinden tussen de belangen van de onze belangrijkste stakeholders, klanten, partners en personeelsleden. Zich vasthouden aan de hoge eisen voor corporate governance is uitermate belangrijk voor de Raad van Bestuur, onze strategisch adviseurs en ons directieteam. Dit weerspiegelt zich in de processen en beleidsregels waarbinnen RHEA Group gekozen heeft om te opereren.

RHEA Group board members 2021 row

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van RHEA Group bestaat uit:

André Sincennes LLB, voorzitter en algemeen directeur van de bedrijvengroep van RHEA
Emmanuel Adant, Chief Corporate Officer en adjunct-algemeendirecteur
Arne Matthyssen, directeur oplossingen en innovatie
Michel Bosco, lid van de Raad van Bestuur van RHEA Group

Vind hier meer info over het directieteam, onze leden van de Raad van Bestuur en onze strategisch adviseurs (Engels).

Exploitatiemaatschappijen

Iedere exploitatieonderneming van RHEA Group is opgericht naar het recht van het land waar het gevestigd is, bv. België (met vertegenwoordiging in Spanje en Frankrijk), Nederland, Tsjechië, Italië, Duitsland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Canada, om diensten te leveren in de nabijheid van onze klanten.

De bedrijvengroep van RHEA wordt beheerd en aangestuurd als één enkele entiteit. De internationale operaties aangestuurd vanuit de hoofdzetel in België optimaliseren de harmonisatie van beleidsregels en procedures, het beheer van de middelen en recruitment, de financiële en contractuele ondersteuning en de loopbaanontwikkeling van medewerkers. Dit vertaalt zich in meer efficiëntie en minder kosten voor onze klanten.

RHEA Group heeft een centraal aangestuurde structuur die de verlening en voortdurende verbetering van internationale diensten mogelijk maakt, wat maximale meerwaarde creëert voor onze medewerkers en klanten.

Contacteer ons

Contacteer ons om meer te weten te komen over de corporate governance van RHEA Group.

Contacteer ons